top of page

Tunnistatko omaishoitajan?

 

Omaishoito alkaa usein terveydenhuollossa, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat omaishoidon varhaisen tunnistamisen avainhenkilöitä. Jos omaishoitotilannetta ei tunnisteta, omaishoitaja jää helposti ilman tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Sairastuneen lisäksi myös läheiset tarvitsevat ohjausta pystyäkseen elämään mahdollisimman hyvää arkea uudessa elämäntilanteessa.

Omaishoitotilanteen tunnistaminen ei ole aina helppoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saattavat epäröidä omaishoitoon liittyvien asioiden puheeksi ottamista varsinkin silloin, jos eivät koe tuntevansa siihen liittyvää palvelujärjestelmää riittävän hyvin.

Laadukkaan ohjausmateriaalin avulla omaishoitoon liittyvät asiat on luontevaa ottaa puheeksi ja ohjata perhettä tarvittaessa tukipalveluiden piiriin. Terveydenhuollon ammattilaisen ei tarvitse tuntea yksityiskohtaisesti omaishoidon palvelujärjestelmää, vaan hän voi ohjata tiedon lähteille, esimerkiksi paikalliseen omaishoitajayhdistykseen. Tutustu omaishoidon ohjausmateriaaliin.

Omaishoitaja on arvokas yhteistyökumppani sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle. Omaishoitajat mahdollistavat jatkohoidon onnistumisen kodeissa.

Omaishoitaja ja ammattihenkilö – Jaettua asiantuntijuutta.

bottom of page