top of page
LogoVärillinen [läpinäkyvä tausta].png

Oivaltajat – kuormittuneesta erityisvanhemmat toimijaksi

 

Erityislapsen läheinen, lähde mukaan oivaltamaan! Luodaan yhdessä yhteisö, jossa on hyvä olla. 

 

Erityislasten vanhemmat ja läheiset elävät erityistä arkea. Se on välillä erityisen raskasta, joskus erityisen rakasta. Monet vanhemmat elävät voimiensa äärirajoilla ja kantavat mukanaan traumoja ja riittämättömyyden kokemuksia. Heidän elämässään saattaa olla monia stressitekijöitä, jotka heikentävät heidän hyvinvointiaan ja kykyään kohdata haasteita joustavasti. Pinna kiristyy, mieli masentuu. Elämää aletaan suorittamaan enemmän kuin elämään.  

 

Vanhemmilla, sisaruksilla, isovanhemmilla ja muilla perheen läheisillä täytyy olla mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisten kanssa, rauhoittua oman elämänsä äärelle ja purkaa stressiään kokonaisvaltaisesti. Heillä tulee myös olla kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa ja kokemus kuulumisesta johon yhteisöön. Kaikki tämä vahvistaa hyvinvointia, palautumista ja mahdollisuutta olla toimija omassa elämässään. 

 

Tavoitteena on, että toiminta edistää erityisvanhempien ja läheisten hyvinvointia ja palautumista arjen kuormituksesta, tarjoaa mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä antaa korjaavia kokemuksia kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisen kautta. 

 

Oivaltajat-hanke jatkaa ja syventää aikaisemmin toteutettua Meidän erityinen perhe- hankkeen kehittämää toimintaa. Toiminta-alueemme on Kauhava, Lapua, Isokyrö, Seinäjoki, Ilmajoki ja Kurikka. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Kauhajoen alueen, Kuusiokuntien ja Järviseudun kanssa. Verkkoluentojen kautta tavoitamme ihmisiä koko Suomen alueelta eikä vaikuttamistyömme tunne aluerajoja. 

 

Kohderyhmämme ovat erityislasten vanhemmat/lasten omaishoitajat, joilla on alle 18-vuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2024. Tuemme myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen muita läheisiä kuten isovanhempia ja kummeja. Tarjoamme koulutuksia myös perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.   

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ovat moninainen ryhmä: Heillä voi olla vaikkapa pitkäaikaissairaus (diabetes, reuma, epilepsia, allergia, syöpä) kehitysvamma, neurokirjon piirteitä tai mielenterveyden haasteita. Me tuemme kaikkien niitä perheitä, joissa lapsella on jotain erityisen tuen tarvetta. Meillä ei siis ole diagnoosirajoja eikä meidän toimintaa osallistumiseksi tarvitse olla virallinen omaishoitaja. Riittää kun perheessä on omaishoitotilanne. 

Ei tarvitse myöskään olla Lakeuden Omaishoitajien jäsen.

 

Välineinä, joilla saavutamme tavoitteemme ovat yksilö- ja ryhmäohjaukset, vertaisryhmät, kehittämis-, vapaaehtois- ja kohtaamispaikkatoiminta sekä vaikuttamistyö. Toiminnan kotipesä on kohtaamispaikka Järjestötalon tiloissa Seinäjoella. Tila on yhteisöllinen olohuone erityisvanhemmille ja muille erityislasten läheisille. 

Tarkempaa tietoa löydät toiminta -osiosta. 

 

Haluamme luoda erityslasten läheisten yhteisön, jossa on hyvä olla.  

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page