top of page

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitotilanteita on erilaisia

Omaishoitajuus mielletään usein iäkkäiden ihmisten hoivaksi, vaikka monet hoidettavista läheisistä ovat myös lapsia tai työikäisiä. Omaishoidon tarve voi syntyä äkillisesti läheisen sairastumisen, vammautumisen tai vaikkapa erityistä tukea tarvitsevan lapsen syntymän myötä. Joskus omaishoidon tarve kasvaa vähitellen, toimintakyvyn hiipuessa pitkäaikaissairauden tai ikääntymisen myötä. Läheisen hoivaan ja huolenpitoon voi osallistua myös useita henkilöitä, jolloin vastuu läheisen hoidosta jakautuu useammalle kuin yhdelle.

Omaisena etäällä

Omaisestaan voi huolehtia myös toiselta paikkakunnalta käsin. Tällöin kyseessä on etäomaishoivatilanne, jolloin hoiva tapahtuu osin esimerkiksi puhelimitse ja etäteknologian avulla. Etäomaishoitaja voi esimerkiksi matkustaa joka viikonloppu pitkän matkan huolehtiakseen läheisestään ja auttaakseen häntä seuraavan viikon haasteissa.

Oletko sinä omaishoitaja?

Suomessa on noin 350 000 omaishoitajaa, joista hieman yli 40 000:lla on omaishoitosopimus hoidettavan asuinpaikan mukaan määräytyvän hyvinvointialueen kanssa. Moni sitovaa hoivatyötä tekevä ei ole huomannut olevansa omaishoitaja. On ehkä hankalaa tiedostaa, milloin tavallinen perhesuhde on muuttunut niin sitovaksi hoivatilanteeksi, että sitä voidaan kutsua omaishoidoksi. Tilanteen selvittämiseksi on hyvä ottaa yhteyttä oman hyvinvointialueen palveluihin ja pyytää omaishoidosta vastaavalta työntekijältä kotikäyntiä palvelutarpeen arviointia varten.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisen avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.


Suomen omaishoidon verkosto

Näyttökuva (14).png

Testaa ja tunnista
oletko omaishoitaja?

Näyttökuva (15).png

Kokemuksia

Paikallisia tarinoita omaishoitajuudesta

bottom of page