Luennot syksy 2022

Ulkokehältä sisäkehälle -Isänä erityislapsiperheessä

ke 16.11 klo 17.30-19.00

Seinäjoen Järjestötalolla os. Ruukintie 1, 3krs. tai voit osallistua myös Teamsin välityksellä.

Erityislapsiperheen isä, pohditko rooliasi arjen pyörityksessä? Arto Bäckström, erityislapsen isä ja yhteisöpedagogi alustaa aiheesta, jonka jälkeen voidaan keskustella aiheesta yhdessä. Mukaan kutsutaan Oivaltajat hankkeen Erityiset isät-ryhmäläisiä sekä muita erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten isiä ja asiasta kiinnostuneita. Maksuton. Lisätietoja Merja p. 040-502 8900.

Ilm. viim. 12.11. https://www.kyselynetti.com/s/isatluento

Katso luennon mainos

 

Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve

ti 29.11 klo 17.30-19.30

Vanhemmuus on monelle unelmien täyttymys. Samaan aikaan, kun elämään tulee paljon iloa ja uudenlaista sisältöä, vanhemmuus kysyy valtavasti voimia ja kuormittaa. Vanhemmuuden vaatimukset ovat erityisen raskaat erityislasten vanhemmilla ja siksi riski vanhemmuuden uupumukselle on suurempi. Tällä luennolla hyvinvoinnin psykologian dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän ylipistosta kertoo vanhemmuuden uupumuksesta ja sen eri tasoista erityisesti erityislapsiperheen näkökulmasta sekä minkälainen tuki parhaiten auttaa erityisvanhempia vaativassa elämäntilanteessa. Toteutetaan yhteistyössä Neppari -Nepsyperheiden arki näkyväksi -hankkeen ja Järviseudun Omaishoitajien kanssa. Luentoa on mahdollisuus seurata Teamsin kautta, Seinäjoen Järjestötalolla tai Alajärven ABC:n kokoustilassa (Yrittäjäntie 5). Lisätietoja Hanna/Kaisa p. 040-517 0900. Maksuton.

Ilmoittautuminen pe 25.11 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/uupumusluento

Katso vanhempien luennon mainos

 

 

Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve -tietoa ammattilaisille

ti 29.11 klo.14-15.30

Kohtaatko työssäsi erityislasten vanhempia? Tarvitsisitko tietoa vanhemmuuden uupumuksesta ja miten se erityislapsiperheessä näyttäytyy? Kaipaisitko välineitä erityisvanhempien tukemiseksi? Tällä luennolla hyvinvoinnin psykologian dosentti Matilda Sorkkila Jyväskylän ylipistosta kertoo vanhemmuuden uupumuksesta ja sen eri tasoista erityisesti erityislapsiperheen näkökulmasta sekä minkälainen tuki parhaiten auttaa erityisvanhempia vaativassa elämäntilanteessa. Maksuton. Toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Lisätietoja Hanna-Kaisa p. 040 517 0900.

Ilmoittautuminen pe 25.11 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/uupumusammattilaisille

Katso ammattilaisten luennon mainos

 

 

Menneet luennot syksy 2022

 

Kehityksen kulmakivet-lapsen tunne-elämän kehitys
to 27.10 klo. 17.30-19.30.

Oletko koskaan miettinyt, miksi tilanne lapsen kanssa menee vain huonompaan suuntaan, vaikka kuinka noudatat rutiineja ja seisot järkähtämättä antamasi kehotuksen takana? Yksi monista taustalla vaikuttavista tekijöistä saattaa olla PDA -äärimmäinen vaatimusten välttely. Kyse ei ole omasta diagnoosista, vaan kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluvasta käyttäytymispiirteistä. Tällä luennolla autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elina Kontu kertoo mitä PDA tarkoittaa ja miten toimia, jos lapsella tällaista
käyttäytymistä ilmenee. Luennon keskiössä on myös lapsen tunne-elämän kehitys laajemmin, sen eri vaiheet ja vaikutus arkeen. Luennolla saat myös keinoja lapsen tunne-elämän kehityksen tukemiseen. Luento järjestetään yhdessä Neppari -Nepsyperheiden arki näkyväksi -hankkeen kanssa. Voit osallistua luennolle joko etänä tai Oivaltajien kohtaamispaikassa Seinäjoen Järjestötalolla. Maksuton.
Ilm. viim. 26.10. https://www.kyselynetti.com/s/kehityksenkulmakivet

Katso luennon mainos
 


Nuoren psyykkinen oireilu: Mitä vaikeiden tunteiden takana on?
-Tietoa nuoren oireilusta ja tunnesäätelyn pulmista. ti 11.10. klo 17.30-19

Nuorten psyykkinen oireilu herättää vanhemmassa ja muissa läheisissä huolta, hämmennystä ja ahdistusta. Sen lisäksi, että he pitävät huolta ja tukevat nuortaan, heidän on tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisestaan. Luennolla pohditaan sitä, miten läheiset voivat vaikuttaa omiin voimavaroihinsa ja mitä hänen on
tärkeää tietää psyykkisestä hyvinvoinnista ja oireilusta? Miten minun tulisi läheisenä suhtautua, säädellä omia tunteitani ja mitä voin tehdä auttaakseni nuortani? Aiheesta luennoi Veli-Matti Saarinen, psykoterapeutti,
perheterapeutti(VET). Luennon kesto on n.1h, minkä jälkeen on mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle.

Luento järjestetään yhteistyössä FinFami EteläPohjanmaa ry:n kanssa.

Ilmoittautuminen su 9.10 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/nuorenpsyykkinenoireilu .
Lisätietoja p. 040-517 0900 / Hanna-Kaisa

Katso luennon mainos

 

 

Häpeän jäljet erityisvanhemmuudessa -to 15.9 klo. 17.30-19.30

Häpeän tunne on hyvin kivulias ja sillä on myös kauaskantoiset jäljet, mutta mitä häpeä lopulta tarkoittaa, mistä se saa alkunsa ja miten se vaikuttaa erityisvanhemman itsetuntoon ja käyttäytymiseen esimerkiksi palvelutilanteessa?
Voiko häpeän tunteesta olla myös jotain hyötyä? Näitä kysymyksiä pohditaan luennolla aihetta tutkineen sosiaalityöntekijä Minna Kytövaaran kanssa. Voit osallistua luennolle joko etänä tai Oivaltajien kohtaamispaikassa Seinäjoen Järjestötalolla. Maksuton. Lisätietoja p. 040-517 0900 / Hanna-Kaisa.
Ilmoittautuminen 13.9 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/hapeanjaljet

Katso luennon mainos