top of page

Erkki Raittila kokkaa ja vastaa kodin pyykkihuollosta ja huolehtii vaimonsa asioista. Hän on joutunut yhä enemmän ottamaan vastuuta piha- ja puutarhatöistä, jotka vaimo on viime aikoihin saakka pääasiassa hoitanut. Hän on ottanut askeleita omaishoitajuuden tiellä jo vuosia. Vuoden 2017 alusta hän on saanut omaishoidon tukea.

Erkki Raittila osallistui kymmenen muun omaishoitajan kanssa syksyllä 2017 Seinäjoella Ovet-valmennukseen®, jonka järjestivät Lakeuden Omaishoitajat ja Seinäjoen Ikäkeskus.
– Sain tietää valmennuksesta omaishoitajien tapaamisessa. Olen aika aktiivinen ja mukana monenlaisissa yhdistyksissä. Valmennus on antanut varmuutta tehdä ratkaisuja esimerkiksi sijaishoidon hakemiseksi.
Omaishoitajuus voi kehittyä vähitellen, varkain – niin, ettei sitä itse ensin edes huomaa. Ovet-valmennus antaa omaishoitajille eväitä selviytyä muuttuneessa elämäntilanteessa.

Muutoksissa tukena

Ovet-valmennuksessa paneudutaan päivittäisessä elämässä eteen tuleviin tilanteisiin, tutustutaan muihin omaishoitajiin ja saadaan vinkkejä hoivatyöhön. Valmennus luo omaishoitajalle edellytyksiä onnistua tärkeässä tehtävässä puolisonsa tai muun läheisensä tukemisessa ja auttamisessa.

Valmennus on auttanut Erkki Raittilaa eteenpäin muutoksissa, joita etenevä sairaus elämään ja omaishoitajuuteen aiheuttaa.
– Valmennus auttoi minua ymmärtämään asemani ja tehtäväni omaishoitajana, merkittävänä toimijana vaimoni hyvinvoinnin turvaamisessa. Samalla selkiytyi kuva siitä palvelujen palapelistä, joka on omaishoitajan tukena, kunhan osaa kolkuttaa oikeita ovia.
Valmennus on antanut hänelle tietoa ja vertaistukea, jota ei koskaan voi saada liikaa.
– Olen tutustunut toisiin samassa tilanteessa oleviin sekä myös Ikäkeskuksessa ja omaishoitajien järjestössä työskenteleviin ammattilaisiin. Osallistujien moninaiset elämäntilanteet ja ratkaisumallit vahvistivat uskoa tulevaisuuteen, siihen, että tarvittava apu on saatavilla.

Yhdessä eteenpäin

Erkki Raittilan Hilkka-vaimon Alzheimerin tauti on harvinaista tyyppiä: posteriorinen kortikaalinen atrofia. Muistisairaus ilmenee lähinnä toiminnanohjauksen vaikeuksina ja ongelmina nähdyn hahmottamisessa. Ensimmäiset viitteet sairaudesta saatiin jo kymmenisen vuotta sitten.

Diagnoosi tehtiin vuonna 2014, kun aivokuvauksesta oli kulunut puolitoista vuotta. Sairauden laatua oli ollut hankala tunnistaa. Erkki Raittila oli jo tuossa vaiheessa jäänyt eläkkeelle ja huolehti vaimostaan täysipäiväisesti. Sairaus on pikku hiljaa edennyt, mutta vielä vaimo pystyy itse peseytymään ja pukeutumaan, tuntee läheisensä ja myös puhuminen sujuu.
– Hilkka tarvitsee paljon apua, mutta sairaus ei näy päälle päin. Monen tuttavan ja sukulaisen onkin ollut vaikea ymmärtää elämäntilannettamme. Ovet-valmennuksessa näistäkin asioista on saanut keskustella ja vertailla kokemuksia. Valmennus on asiantuntijavetoinen, joten keskustelu on hieman erilaista kuin omaishoitajien vertaistukiryhmässä.

Koska liikkuminen ja sukulaisten ja ystävien tapaaminen on vähentynyt, Raittilat tapaavat kirjoittaa kuulumisensa joulukirjeeseen. Näin ihmiset pysyvät läheisinä, vaikka fyysiset tapaamiset ovat harvenneet.

Avoimia kysymyksiä

Etenevä sairaus mietityttää Raittiloita monella tavalla. Tällä hetkellä asiat ovat vielä melko hyvin, mutta tulevaisuutta ei voi ennustaa kukaan. Kaikkia omaishoitajia yhdistävän epävarmuuden tiedostaminen auttaa ottamaan muutokset sellaisina vastaan kuin ne eteen tulevat.
– Vielä Hilkka ei ole esimerkiksi karannut, mutta sekin päivä voi koittaa. Kysyin eräältä toiselta valmennuksessa olevalta omaishoitajalta, miten voin tämän ennakoida, niin sain vastaukseksi: et mitenkään, huomaat sitten, kun se ensimmäisen kerran tapahtuu.

Sijaishoito järjestyi

Erkki Raittila pitää matkustelusta ja käykin pari kertaa vuodessa miesporukalla eräretkeilemässä. Sijaishoito on järjestynyt tähän saakka tyttärien avustuksella. Kaikki neljä lasta asuvat kuitenkin kaukana, joten sijaishoitoon tarvitaan muita ratkaisuja. Ovet-valmennuksen aikana ajatus intervallipaikan hakemisesta kirkastui.
– Se oli tuskallinen päätös, mutta minun on huolehdittava jaksamisestani. Minulla on verenpainetauti, kolesterolilääkitys ja uniapnea.
Intervallipaikka turvaa säännölliset vapaapäivät. Raittila haluaa ajatella asiaa myös hoidettavan läheisen hyvinvoinnin kannalta.
– En haluaisi pakottaa Hilkkaa menemään pois kotoa. Kaikkein paras olisi, jos löytyisi kotiin sijaishoitaja, niin hänen ei tarvitsisi mennä vieraaseen paikkaan.

Raittilat ovat pitäneet huolta liitostaan. Suhde on lämmin ja rakkautta riittää, vaikka sairaus elämää varjostaakin. Yhteiset kävelylenkit ja keskusteluhetket ovat tärkeitä. Ja musta huumorikin on välillä hyvä apu henkiseen hyvinvointiin.

FAKTAA

Ovet-valmennus omaishoitajan tukena

Maksuton Ovet-valmennus® on tarkoitettu omaishoitajalle, joka
-tukee ja avustaa sairastunutta tai vammautunutta läheistä ja tarvitsee tietoa ja osaamista omaishoitoon liittyvistä asioista
-haluaa jakaa ajatuksia, keskustella ja verkostoitua toisten omaishoitajien kanssa
-haluaa vahvistaa omaishoitoon liittyviä tietoja ja taitoja
-haluaa pohtia omaa omaishoitajuutta osana elämää

Ovet-valmennus on 16-tuntinen kokonaisuus, jossa kokoontumiset ovat tavallisesti kerran viikossa neljä tuntia kerrallaan.
Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten järjestämiin Ovet-valmennuksiin ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään. Osallistuminen ei edellytä kunnallisen omaishoidon tuen saamista.

Lisäksi valtakunnallinen Omaishoitajaliitto järjestää kaksi kertaa vuodessa eOvet-valmennuksen verkossa.
Lakeuden Omaishoitajat ry. on käynnistänyt Ovet-valmennukset vuonna 2017 osana OmaisOiva Lakeus -toimintaa. Toimintaa rahoittaa STM:n Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen avustuksella.

Teksti ja kuva Outi Rantala

bottom of page