Testaa ja tunnista oletko omaishoitaja?

Aloita testi

Tulosta testi tästä ja täytä ajan kanssa.

Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Autatko häntä arjen toimissa?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

 Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko läheisesi luonne muuttunut?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko yöunesi määrä vähentynyt?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko ystäväpiirisi kaventunut?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko oma terveydentilasi heikentynyt?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko vastuunjako perheessä muuttunut?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Oletko aikaisempaa huolestuneempi taloudellisesta tilanteestasi?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse ole läsnä?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Rastita ruutu, jos väittämä koskee sinua.

Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, perheessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne.

Ota yhteyttä

Kokemuksia

Paikallisia tarinoita omaishoitajuudesta

Lue lisää

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitotilanteita on erilaisia

Omaishoitajuus mielletään usein iäkkäiden ihmisten hoivaksi, vaikka monet hoidettavista läheisistä ovat myös lapsia tai työikäisiä. Omaishoidon tarve voi syntyä äkillisesti läheisen sairastumisen, vammautumisen tai vaikkapa erityistä tukea tarvitsevan lapsen syntymän myötä. Joskus omaishoidon tarve kasvaa vähitellen, toimintakyvyn hiipuessa pitkäaikaissairauden tai ikääntymisen myötä. Läheisen hoivaan ja huolenpitoon voi osallistua myös useita henkilöitä, jolloin vastuu läheisen hoidosta jakautuu useammalle kuin yhdelle.

Omaisena etäällä

Omaisestaan voi huolehtia myös toiselta paikkakunnalta käsin. Tällöin kyseessä on etäomaishoivatilanne, jolloin hoiva tapahtuu osin esimerkiksi puhelimitse ja etäteknologian avulla. Etäomaishoitaja voi esimerkiksi matkustaa joka viikonloppu pitkän matkan huolehtiakseen läheisestään ja auttaakseen häntä seuraavan viikon haasteissa.

Oletko sinä omaishoitaja?

Suomessa on noin 350 000 omaishoitajaa, joista hieman yli 40 000:lla on omaishoitosopimus hoidettavan kotikunnan kanssa. Moni sitovaa hoivatyötä tekevä ei ole huomannut olevansa omaishoitaja. On ehkä hankalaa tiedostaa, milloin tavallinen perhesuhde on muuttunut niin sitovaksi hoivatilanteeksi, että sitä voidaan kutsua omaishoidoksi. Tilanteen selvittämiseksi on hyvä ottaa yhteyttä omaan kotikuntaan ja pyytää omaishoidon vastaavalta työntekijältä kotikäyntiä palvelutarpeen arviointia varten.

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisen avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.
Suomen omaishoidon verkosto

Omaishoitajaliitto ry

Omaishoitajaliitto ry on valtakunnallinen omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tuki- ja vaikuttamisjärjestö

Lue lisää

Omaishoidon neuvontapuhelin

Omaishoitajaliiton valtakunnallinen neuvontapuhelin omaisille ja ammattihenkilöille
020 7806 599
ma-to 9-15

Lue lisää