Erityisen perheen tueksi

 

Meidän erityinen perhe -webinaarit

Luentotallenne: Kauhea kersa -vai onko sittenkään? välineitä nepsylapsen tukemiseen

Luentotallenne: Perhesuhteilla parempi soppa

 

Blogikirjoitukset

Parisuhde erityislapsiperheen arjen puristuksessa

Turvaa pienille mielille

 

Hyödyllistä tietoa arjen tueksi:

Verkkoluentovinkit

Ulla Anttila: Erityislasten vanhempien voimavarojen vahvistaminen

Susanna Heugenhauser Lasso-hankkeen teemaillassa: Tunnetta, temperamenttia ja itsesäätelyn ihmettä 

 

Omaishoitajuus, palvelut

www.omaishoitajat.fi

www.lastenomaishoitajat.fi

www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

 

Erityislapsiperheet

www.erityisvanhemmuus.fi 

www.erityisperheet.fi

Terveyskylä -lastentalo (erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Lapset voivat tutustua sairaalaklovnien seikkailuihin sekä kurkistaa, keitä sairaalassa on töissä.)

Lasso -Osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke

Leijonaemot ry

Palvelupolkumalli

TATU ry (tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys)

Ehjänä eteenpäin -lapsen tukeminen sairaalassa

12 tarinaa erityislapsiperheistä

 

Erityinen sisaruus

www.erityinensisaruus.fi

Labyrintti -lehden erityinen sisaruus teemanumero

 

Välineitä vanhemmuuteen

www.erityisvoimia.fi 

www.tukiliitto.fi

www.hyvinvoivaperhe.fi

www.kaypahoito.fi/nix01783

Puhu lapsille

Vanhemman itsemyötätunnolla erityisvoimia arkeen -blogikirjoitus

Häpeän varjoissa -blogikirjoitus

Onko toivoa vielä jäljellä, löytyykö lapselle apua? -blogikirjoitus

Artikkeli erityisperheen haastavasta arjesta

Mieli ry -lapset ja nuoret

 

Tukea parisuhteeseen

Parisuhdekeskus Kataja

Arki, rutiinit ja parisuhde erityisessä perheessä -blogikirjoitus

Toivoa tarvitaan sairaan tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempien parisuhteessa -blogikirjoitus

Yhteinen harjoitus toiveista, tarpeista ja tunteista

 

Tutkittua tietoa

Pro Gradu tutkielma Erityisen lapsen minäkuvan muodostumisesta

Opinnäytetyö: Erityislasten sisarusten vertaistoiminnan hyvät käytänteet

Opinnäytetyö: Kyselytytkimus erityislasten sisarusten sisaruuskokemuksista ja niiden yhteydestä hyvinvointiin ja elämänhallintaan

Kyselyraportti: Parisuhde, vanhemmuus ja ero erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheissä. 

Opinnäytetyö: Erilaiset sisarukset. Tapaustutkimus kahden sisaruksen sosiokulttuurisesta todellisuudesta perheessä, jossa on erityislapsia

Opinnäytetyö: Alle kouluikäisten erityislapsiperheiden hyvinvointi ja arki korona-aikana Seinäjoella

Oivaltajat -hankkeelle tehty opinnäytetyö: Isien kokemuksia omaishoitotilanteessa