top of page

Erityisen perheen tueksi

 

Meidän erityinen perhe -webinaarit

Luentotallenne: Kauhea kersa -vai onko sittenkään? välineitä nepsylapsen tukemiseen

Luentotallenne: Perhesuhteilla parempi soppa

Hyödyllistä tietoa arjen tueksi:

Susanna Heugenhauser Lasso-hankkeen teemaillassa: Tunnetta, temperamenttia ja itsesäätelyn ihmettä 

 

Omaishoitajuus, palvelut

www.omaishoitajat.fi

www.lastenomaishoitajat.fi

www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Omaishoidon tuen kansalliset myöntämisperusteet - THL:n ehdotus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon toimintaohje 2023

Omaishoidon tuen kansalliset myöntämisperusteet : THL:n ehdotus

 

Erityislapsiperheet

www.erityisvanhemmuus.fi 

www.erityisperheet.fi

Terveyskylä -lastentalo (erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Lapset voivat tutustua sairaalaklovnien seikkailuihin sekä kurkistaa, keitä sairaalassa on töissä.)

Lasso -Osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke

Leijonaemot ry

Palvelupolkumalli

TATU ry (tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys)

Ehjänä eteenpäin -lapsen tukeminen sairaalassa

12 tarinaa erityislapsiperheistä

Näe nepsy

 

Erityinen sisaruus

www.erityinensisaruus.fi

Labyrintti -lehden erityinen sisaruus teemanumero

 

Välineitä vanhemmuuteen

www.erityisvoimia.fi 

www.tukiliitto.fi

www.hyvinvoivaperhe.fi

www.kaypahoito.fi/nix01783

Puhu lapsille

Vanhemman itsemyötätunnolla erityisvoimia arkeen -blogikirjoitus

Häpeän varjoissa -blogikirjoitus

Onko toivoa vielä jäljellä, löytyykö lapselle apua? -blogikirjoitus

Artikkeli erityisperheen haastavasta arjesta

Mieli ry -lapset ja nuoret

 

Tukea parisuhteeseen

Parisuhdekeskus Kataja

Arki, rutiinit ja parisuhde erityisessä perheessä -blogikirjoitus

Toivoa tarvitaan sairaan tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempien parisuhteessa -blogikirjoitus

Yhteinen harjoitus toiveista, tarpeista ja tunteista

 

Tutkittua tietoa

Pro Gradu tutkielma Erityisen lapsen minäkuvan muodostumisesta

Opinnäytetyö: Erityislasten sisarusten vertaistoiminnan hyvät käytänteet

Opinnäytetyö: Kyselytytkimus erityislasten sisarusten sisaruuskokemuksista ja niiden yhteydestä hyvinvointiin ja elämänhallintaan

Kyselyraportti: Parisuhde, vanhemmuus ja ero erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheissä. 

Opinnäytetyö: Erilaiset sisarukset. Tapaustutkimus kahden sisaruksen sosiokulttuurisesta todellisuudesta perheessä, jossa on erityislapsia

Opinnäytetyö: Alle kouluikäisten erityislapsiperheiden hyvinvointi ja arki korona-aikana Seinäjoella

Oivaltajat -hankkeelle tehty opinnäytetyö: Isien kokemuksia omaishoitotilanteessa

Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu: Että joku näkee mut -omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet

Opinnäytetyö: Erityislasten vanhempien parisuhteen voimavarat ja tukeminen

Oulun seudun omaishoitajat ry raportti: Erityislasten vanhempien työssäkäynnin mahdollistavien palveluiden kustannusvaikutukset 

Erityislasten perheet käyttävät vuosien ajan runsaasti sosiaali- ja terveysalan palveluita. Palveluntuottajat eivät kuitenkaan tunnista palveluiden hausta ja käytöstä aiheutuvia tehtäviä, joita perheet joutuvat tekemään palveluita käyttääkseen. Lisäksi palveluiden käyttö hankaloittaa perheen arjen rytmin muodostumista heikentäen perheiden hyvinvointia. Väitöskirja aiheesta 2020. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314663

Opinnäytetyö: Erityislapsen vanhemmuus aiheutti huolta omasta jaksamisesta ja näyttäytyy väsymyksenä sekä ajanpuutteena itsestä huolehtimiselle. Vanhemmat kokevat tarvitsevansa tukea, mutta sitä on vaikeaa saada tai vanhemman voimavarat eivät riitä taisteluun tuen saamiseksi. Tulokset osoittavat, että erityislapsen vanhemmuus näyttäytyy arjessa haasteina parisuhteessa esimerkiksi eri näkemyksinä lapsen kasvatuksesta ja yhteisen ajan puutteena. Haasteet arjessa saavat erityislapsen vanhemmuuden tuntumaan jatkuvalta työltä. https://www.theseus.fi/handle/10024/785186

 

Kirjoja erityislasten vanhemmille

Kuinka kiukku kesytetään? Lasten aggressiokasvatus. Kirjoittanut Riikka Riihonen ja Minna Koskinen.

Erityislapsen vanhempana -voimavaroja hyvään elämään. Kirjoittanut Ulla Anttila.

Nähkää meidät! Miten vastata erityisperheiden hätähuutoon? Kirjoittanut Ulla Särkikangas ja Riikka Seppälä.

bottom of page