Lakeuden Omaishoitajat ry

Omaishoitajuus koskettaa lähes jokaista meistä jossain vaiheessa elämää. Muutos arkeen voi tulla äkillisesti tai hiljaa hiipien läheisen sairastumisen, vammautumisen tai vaikkapa erityislapsen syntymän myötä.

Lakeuden Omaishoitajat ry on olemassa omaishoitoperheitä varten. Yhdistys toimii kuuden kunnan alueella Etelä-Pohjanmaalla (Ilmajoki, Isokyrö, Kurikka, Lapua, Kauhava ja Seinäjoki) ja on yksi valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n paikallisyhdistyksistä. Yhdistys on kaikenikäisten omaishoitoperheiden tukijärjestö. Yhdistys järjestää monipuolista toimintaa omaishoitajille ja edistää omaishoitajien hyvinvointia vaikuttamis- ja kehittämistoiminnan avulla.

Osallistumalla yhdistyksen toimintaan tarjoutuu vapaaehtoistyön mahdollisuuksia sekä mukavaa yhdessäoloa. Meiltä saat tietoa myös valtakunnallisen liiton järjestämistä omaishoitajalomista sekä Kelan järjestämästä kuntoutuksesta omaishoitajille. Voit myös tiedustella kauttamme paikallisia koulutettuja omaishoidon kokemuspuhujia.

 

Paikallinen kehittämistyö

 

Vuonna 2000 perustettu yhdistys pyrkii edistämään omaishoitoperheiden asemaa alueella vaikuttamis- ja kehittämistoiminnan avulla. Jäseniä on noin 260. Vapaaehtoistyöhön perustuvan perusyhdistystoiminnan lisäksi, yhdistys on hallinnoinut useita Raha-automaattiyhdistyksen (nykyään STEA) rahoittamia omaishoidon kehittämisprojekteja. Projektien kautta yhdistyksen on ollut mahdollista tarjota alueella asuville omaishoitoperheille mm. ohjausta ja neuvontaa, koulutusta, vertaisryhmiä, sijaishoitoa, avokuntoutusta sekä virkistystä. Kehittämistoiminnassa tärkeää on yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa.

Yhdessä tehden II – Ennakoiva työ omaishoitajan tukena -projektissa (2012-2016) kehitettiin omaishoitajien saamaa ohjausta ja tukea erityisesti alueen terveydenhuollossa. Tavoitteena oli yhdessä kehittää ja levittää alueella ennakoivaa työtä, jonka avulla omaishoitajien tuen tarpeet tulevat ajoissa huomioiduksi.

Ennakoivan työn teemalla lähestyttiin hankkeen aikana sekä yhdistyksen toiminta-alueen terveyskeskuksia että Seinäjoen keskussairaalaa. Toivomme, että hankeyhteistyön myötä alueen terveydenhuollossa ammattihenkilöt huomioivat entistä paremmin omaishoitajien tuen tarpeita ja jaksamista ohjaustilanteissa sekä auttavat omaista tunnistamaan alkavan tai jo alkaneen omaishoitotilanteen.

Lue lisää paikallisesta kehittämistyöstä

Kampanjakirje päättäjille ja terveydenhuoltoon

 

OmaisOiva-toiminta

 

Lakeuden Omaishoitajat ry sai rahoituksen STEA:lta pysyvälle OmaisOiva-toiminnalle ja toiminta käynnistyi keväällä 2017. OmaisOiva on Omaishoitajaliiton sekä sen paikallisyhdistysten yhteinen, omaishoitajien voimavaroja monin eri tavoin tukeva toimintamuoto. Omaisoiva tuo osallistumisen mahdollisuuksia lähelle omaishoitoperheitä.

OmaisOivassa alueemme omaishoitajille tarjotaan monipuolisesti tietoa, tukea ja valmennusta omaishoidon polulle. Toimintamuotoja ovat Kioskit, Kahvilat, Ryhmät ja Ovet-valmenus.

Lue lisää

 

Meidän erityinen perhe -hanke

Meidän erityinen perhe -toiminta tarjoaa erityisten lasten vanhemmille, terveille sisaruksille ja koko perheelle hyviä hetkiä arjen yläpuolella tiedon, tarinoiden, liikkeen, kosketuksen, sävelien ja läsnäolon kautta.

Hankkeen toiminta tuo iloa parisuhteeseen, välineitä vanhemmuuteen, huomiota sisaruuteen ja voimaa arkeen. Toiminta keskittyy erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja terveiden sisarusten hyvinvointii sekä tarjoaa koko perheelle mukavaa yhdessä tekemistä.

Mukana touhussa ja toiminnassa voivat olla myös isovanhemmat, kummit ja muu lähipiiriin kuuluvat henkilöt. Toiminnassa annetaan vanhemmille myös eväitä omaishoitajuuteen. Toiminnallisten ruhmien ja koulutusten kautta erityistä tukea tarvisevien lasten perheillä on mahdollisuus vertaisuuteen ja osallisuuteen.

Kolmevuotista (2019-2021) hanketta hallinnoi Lakeuden Omaishoitajat ry ja se saa tukea veikkausvoittovaroista.

Lue lisää

 

Valtakunnallinen liitto paikallisyhdistysten ja omaishoitajien tukena

 

Omaishoitajaliitto ry on valtakunnallinen omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tuki- ja vaikuttamisjärjestö. Liittoon kuuluu 70 paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä noin kaksitoistatuhatta henkilöjäsentä. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. Liitto tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sekä koulutusta omaishoidon kysymyksissä sekä järjestää tuettuja lomia yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa. Lomat tuovat hengähdystauon hoitamiseen, vertaistukea, tietoa oikeuksista, vinkkejä arkeen ja aikaa itselle. Lomalle omaishoitaja voi osallistua joko yksin tai hoidettavan kanssa.

Lue lisää

 

Etelä-Pohjanmaan omaisjärjestöjen vaikuttamisryhmä ÄMYRI

 

Lakeuden Omaishoitajat ry on vahvasti mukana Etelä-Pohjanmaan alueen omaishoitajajärjestöjen vaikuttamisryhmä ÄMYRI:ssä, joka on perustettu seinäjoella 16.2.2021.

 

ÄMYRIN tavoitteet ovat:

-Saada omaishoitajan ääni kuuluville

-Edistää maakuntaan yhtenäistä isompaa linjaa, jolla edistetään kuntien omaishoidon monipuolisuutta; huomioidaan omaishoidon monet kasvot

-Edistää omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä sekä ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista

-Edistää omaishoitajien vapaiden sijaishoitomahdollisuuksia

-Edistää hyvinvointi- ja terveystarkastusten toteutumista

 

ÄMYRIN jäseniä ovat

Isojoen Omaishoitajat ry

Järviseudun Omaishoitajat ry

Lakeuden Omaishoitajat ry

Kauhajoenseudun Omaishoitajat ry

Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri

 

Vaikuttamisryhmän toukokuussa 2021 tekemän kannanoton pääset lukemaan tästä.

 

Kiinnostuitko?

Liity jäseneksi

Liity jäseneksi ja hyödynnä jäsenedut. Henkilöjäsenmaksu on 25€ vuodessa.

Liity nyt

Liity kannattajajäseneksi

Yritys / yhteisö liittymällä kannattajajäseneksi tuet alueen omaishoitajia. Jäsenyys alkaen 50 €/vuosi.

Liity nyt

Ota yhteyttä

Askarruttaako mieltäsi jokin asia? Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteydenottolomake