Hyvä vastaanottaja,

 

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötä erityislapsen vanhemman kokemasta vanhemmuuden uupumuksesta. Kysely on tarkoitettu erityislapsen vanhemmille, joilla on alle kouluikäinen lapsi. Lapsella ei tarvitse olla diagnoosia, vaan tuen tarve riittää. Opinnäytetyömme yhteistyötahona toimii Lakeuden Omaishoitajat ry:n Oivaltajat -hanke. Kyselyn vastauksista hanke saa tärkeää tietoa kehittämistyöhön, joten jokaisella vastauksella on merkitystä.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti ja käsittelemme tulokset luottamuksellisesti. Vastaamiseen kannattaa varata noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn pääset vastaamaan kopioimalla alla olevan linkin tai käyttämällä QR-koodia. Kysely on auki 26.9.2022-10.10.2022. Valmis opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Theseus-julkaisuarkistossa. Kiitos jo etukäteen osallistumisesta tutkimukseemme!

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/7ADF1143B14E9A2E

Ystävällisin terveisin,

Katri Pulkkinen ja Silja Seppänen

 

katri.pulkkinen@seamk.fi

silja.seppanen@seamk.fi