Erityysen helluunen perhe

Erityislapsiperhe on perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori.  Jokainen lapsi kehittyy omaa tahtiaan ja myös erityislapsilla kasvussa ja kehityksessä on paljon erilaisia polkuja.

Erityislapsen vanhemmuus saattaa olla sekä iloa ainutlaatuisesta lapsesta että riittämättömyyttä ja huolta. Riitänkö, osaanko, jaksanko? Erityislapsiperheiden arjessa on perhettä ja parisuhdetta kuormittavia tunteisiin, talouteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tekijöitä. Vanhempien voimia koetellaan ja terveet sisarukset saattavat kokea jäävänsä vaille huomiota. Sisaruus on erityinen suhde, jota vanhempien tulisi tukea ja toisaalta antaa terveen sisaruksen kehittyä omaan tahtiinsa. Arjen sujuminen ja koko perheen jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää.

Erityislapsiperheen arki on sitovaa ja siitä saattaa olla vaikea päästä irrottautumaan. Parisuhteelle ja omalle hyvinvoinnille tulisi kuitenkin löytää myös aikaa arjen pyörityksessä. Kuormittavissa tilanteissa omasta itsestä huolehtiminen ja parisuhteen huomioiminen saattaa jäädä taka-alalle. Vanhempien oma hyvinvointi ja parisuhteen tila vaikutta kuitenkin koko perheen hyvinvointiin ratkaisevasti.

ketut4