Lyhytaikais- ja tilapäishoidolla hyvinvointia erityislapsiperheille

Lakeuden Omaishoitajien Meidän erityinen perhe -hankkeessa on huomattu, että  omaishoitotilanteiden tunnistaminen erityislapsiperheissä on yhteiskunnassa haastavaa. Tämän vuoksi näissä perheissä ei myöskään saada niitä tukitoimia, mitä omaishoitosopimus perheelle mahdollistaisi. Tämän vuoksi erityislapsiperheissä, joissa ei ole omaishoidon sopimusta, tarvittaisiin kipeästi lyhytaikais- ja tilapäishoidon palveluita arjen hyvinvointia tukemaan.

 

Lakeuden Omaishoitajat ry:n Meidän erityinen perhe -hanke on työstänyt kannanoton tästä aiheesta yhdessä Oulun seudun Omaishoitajat ry:n, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n sekä autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elina Konnun kanssa. Pääset lukemaan kannanoton tästä.