Tehty kehittämistyö

Omaishoitokentän ja omaishoitotilanteiden moninaisuus ja toimintaympäristön muutokset vaativat jatkuvaa kehittymistä niin, että yhdistys voi tarjota omaishoitajille ja heidän läheisilleen uusinta tietoa ja menetelmiä arjen avuksi ja virkistykseksi.

 

Lakeuden Omaishoitajat ry ja sen hankkeet ovat kehittäneet omaishoitajien jaksamisen tukea ja tehneet vaikuttamistyötä omaishoitoperheiden puolesta monin eri tavoin vuosien varrella. Kehittämishankkeissa on luotu uusia työkaluja sekä omaishoitajille että heitä kohtaaville ammattilaisille. Yhdistys on mukana niin maakunnallisella kuin kansallisella

tasolla erilaisissa kehittämistehtävissä.