Kannanotto erityislapsiperheiden kotipalvelun puolesta

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014 19§) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista.

Meidän erityinen perhe hankkeen kehittäjäryhmässä on noussut vahvasti esiin palvelun saatavuus ja sen tarvelähtöisyyden puutteet. Tämän vuoksi koostimme yhdessä kehittäjäryhmän kanssa kannanoton erityislapsiperheiden palveluihin liittyen. Kannanotto on edennyt eduskuntaan hallitukselle tehdyn kirjallisen kysymyksen muodossa. Pääset lukemaan kannanoton tästä. Kirjallisen välikysymyksen pääset lukemaan tästä.