Etäluennot omaishoitajille 17.2., 17.3., 20.4. Ja 12.5.

Toimintojentalo, Kasperinviita 13, Seinäjoki. Sisäänkäynti Toimintojentalon takaovesta.

Osallistutaan etäyhteyksin Omaishoitajaliitto ry:n tunnin kestävälle verkkoluennolle ja kuullaan hyvä alustus aiheeseen. Luennon jälkeen jutellaan teemaan liittyen ja kahvitellaan.
Ilmoittautumiset viim. kolmea päivää ennen tilaisuutta 050-444 1028 /Anne-Maria

To 17.2. klo 17-18.45 Parisuhde ja seksuaalisuus
Seksuaalisuus ja sen ilmaiseminen muuttuu elämän varrella ja lisäksi erilaiset sairaudet vaikuttavat sekä sairastuneeseen itseensä, kumppaniin että parisuhteeseen. Yhteisen arjen muuttuessa omaishoitotilanteissa on tavallista miettiä, eletäänkö nyt parisuhteessa vai hoitosuhteessa. Miten omaishoitaja voi pitää huolta omasta seksuaalisesta hyvinvoinnistaan? Mitä kaikkea mielessä voikaan liikkua, ja mistä tietää millaiset ajatukset tai tekemiset ovat normaalia? Mistä voi hakea apua parisuhteen tai seksuaalisuuden ongelmiin?
Aiheesta on puhumassa toimintaterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja Maaret Meriläinen, jolla on vuosien kokemus muistipariskuntien kanssa tehtävästä työstä.

To 17.3. klo 17-18.30 Omaishoitaja muutosten äärellä – hoitovastuusta luopumiseen liittyvät tunteet ja voimavarat
Omaishoitoperheet läpikäyvät monenlaisia muutostilanteita. Lisääntynyt ulkopuolisen avun tarve, lyhytaikaishoitojaksot tai läheisen muutto hoitokotiin mietityttävät monia omaishoitajia. Hoitovastuusta irrottautumiseen sisältyy usein hämmennystä, epävarmuutta ja menetyksen tunteita. Luennolla käsitellään hoitovastuusta luopumiseen liittyviä ristiriitaisia tunteita ja tunnistetaan voimavaroja omaishoitajan hyvinvoinnin tueksi kuormittavissa muutostilanteissa. Aiheesta on puhumassa omaisyhteistyön päällikkö Tuija Kotiranta Omaisena edelleen ry:stä.

Ke 20.4. klo 17-18 Liikunta osana omaishoitoperheen arkea

To 12.5. klo 17-19 Omat rajat jaksamisen tukena

Lue lisää täältä.